Privacy Statement

V3 18-11-2020 | 13:51:04

Privacy Statement

Op alle activiteiten van Voedselbanken Nederland is het privacystatement van toepassing dat hier[1] te vinden is. Voor de actie met 538 gelden eenmalig (tot het eind van de actie) enkele specifieke privacyaspecten die wij hier beschrijven. Deze regels gelden voor de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Missie538.nl.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Missie538.nl (‘ deze site’) verwerkt Voedselbanken Nederland (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift of donateurschap
    Voedselbanken Nederland legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Voedselbanken Nederland in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Voedselbanken Nederland als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
  • Het informeren over activiteiten
    Voedselbanken Nederland houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Voedselbanken Nederland kan u ook om (financiële) steun vragen.
  • Het optimaliseren van de website en e-mail
    Om de inhoud van de e-mails van Voedselbanken Nederland te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Voedselbanken Nederland om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Missie538.nl worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden.

Delen van uw gegevens

Indien u een donatie doet of een sponsorgift geeft, verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter/deelnemer het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie.

Voedselbanken Nederland heeft Radio 538 ingeschakeld voor het beheer van deze site. Dit betekent dat eventuele persoonsgegevens die Radio 538 verwerkt ten behoeve van dit doel namens Voedselbanken Nederland wordt uitgevoerd. Voedselbanken Nederland heeft Kentaa ingeschakeld voor het faciliteren van het platform waarop deze site draait. Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften en donaties schakelt Voedselbanken Nederland via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens.

Voedselbanken Nederland heeft met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer staat opgenomen dat Voedselbanken Nederland het doel en de middelen van de verwerkingen bepaalt en dat de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw gegevens mag omgaan.

Indien u hiervoor toestemming geeft worden uw (contact)gegevens gedeeld met Radio 538 ten behoeve van Missie 538.

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/privacystatement-respect-van-privacy/